معرفی پشه های زیر آبی (prince)

1. پرنس اصلی سر مهره ای( original - Beadhead  Prince)

 

Hook: Your favorite  nymph hook
Tail: Brown goose biots, tied split
Ribbing: Gold  tinsel
Body: Peacock Herl
Wing: White goose biots
Hackle: Brown
Head: Gold bead

 

2. پرنس سر مهره ای -یقه قرمز (Beadhead Prince-Red Collar)

Hook: Your favorite nymph hook
Tail: Brown goose biots, tied split
Ribbing: Gold tinsel
Body: Peacock Herl
Wing: White goose biots
Hackle: Brown
Collar: Red thread
Head: Gold bead

 

3.پرنس سر مهره ای -زنجبیل (Ginger Prince

 

 Hook: Your favorite nymph hook
Tail: Ginger goose biots, tied split
Ribbing: Holographic Gold Tinsel
Body: Peacock Herl
Wing: White goose biots
Hackle: Ginger
Head: Gold bead

 

 4.پرنس سرمهره ای -زنجبیل دوبل (Dubbed  Ginger Prince)

 

 Hook: Your favorite nymph hook
Tail: Ginger goose biots, tied split
Ribbing: Gold tinsel
Body: Dark Olive dubbing and flash
Wing: White goose biots
Hackle: Ginger
Head: Gold bead

 

5.پرنس سرمهره ای-رنگین کمان (Rainbow Prince)

Hook: Your favorite nymph hook
Tail: White rubber, tied split
Ribbing: Gold tinsel
Body: Lite Brite dubbing
Wing: White rubber
Hackle: Brown
Head: Gold bead

 

6. پرنس سرمهره ای- پدیدار شده یا ظهور شده (Prince Emerger )  

 

Hook: Your favorite nymph hook
Tail: Brown goose biots, tied split
Ribbing: Gold tinsel
Body: Dubbing - mix of dark olive brown fur dubbing and green sparkle yarn.
Wing: White goose biots
Hackle: Partridge, tied as a beard
Head: Gold bead
 

 

7.پرنس سرمهره ای - سنگ شاهزاده لورا در رنگین کمان

(Laura's Rainbow Prince Stone)

 

 Hook: Long shank nymph
Tail: Brown goose biots, tied split
Ribbing: Gold tinsel
Body: Lite brite dubbing
Wing: White goose biots
Hackle: Brown mottled hen
Head: Black bead

 

البته الگوی استاندارد برای ساخت پشه پرنس به شرح زیر است:

Hook: Mustad 9671 or 3906b size 10-16
Thread: 6/0 brown or black
Rib: fine gold tinsel
Hackle: brown hen
Tail: brown goose biots for tail
Topping: a crossed pair of white goose biots.
Body: Peacock herl

 

 ارادتمند شما میلاد فیشر 

عینک

/ 3 نظر / 174 بازدید
دارا

میلاد زدی تو خال من سرسخت ترین رنگین کمانو با پرینس مشکی که بالهاش هم مشکی بود گرفتم یادم میاد یک ساعتو نیم روی یه ماهی همش در حال عمض کردن پشه بودیم البته کم تجربگی هم بعضی وقتها کار دسته ادم میده ماهی بزرگی به نسبت بود و من تصمیم نداشتم محلو ترک کنم چون منو خیلی تحریک میکرد و دلم نمیومد این ماهی رو به حال خودش رها کنم و از اونجا برم جای دیگه خلاصه ما رسیدیم به پرینس به قول شما مد روزی که خودم طرحشو به دوستم داده بودم واسم ببافه دو بار نشد که پرتاب کردم بار دومحمله شدیدی به پشه کرد جوری که فکر کردم الان نخو پاره میکنه ولی بالاخره بیرون کشیدمش به علت ضربه شدید ماهی اسیب دید و من اونو رها نکردم.دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ.

دارا

http://www.dfisher.blogfa.com/post-188.aspx

ابی فیشر

این مدل پشه رو دوست دارم و تو فلی باکسم دارم