معرفی پشه های روآبی (Domestic Fly)

Domestic Fly

Type Dry fly Originator Radoslav Kiskinov Year of origin 2008 Difficulty Medium Target species Brown trout
Chub

 

مواد مورد نیاز ساخت:

Hook Mustad 94840 #14 Thread Black Abdomen Black foam and three peacock herls Wings Roman Moser Plastic Raffia Sheeting Lt. Dun Back and head Black foam Thorax Three peacock herls Legs Black monofilament Eyes Pearl Flat Tinsel Medium Lureflash

 

مراحل ساخت:

 

ارادتمند شما میلاد فیشر

عینک

/ 4 نظر / 121 بازدید
دارا

به این پشه هایی که خیلی شبیه واقعیش هست رئالستیک میگن روال یعنی واقهی استیک یعنی سبک نمایش واقعی که میشه واقعی نما. اینجا از این سبک نمیبافن بیشتر پشه ها نیمه واقعی است مثل این یکیhttp://www.dragonflies.co.uk/store/images/uploads/black_flying_ant.jpg

چاوشان

درود بر شما واقعا فلای همه چیزش هنر می خواد ساخت پشه و سبک ماهی گیریشو....

چاوشان

درود بر شما قربان هر وقت فرصت پیش بیاد حتما خد مت اساتید بزرگوار سر میزنم از محبت شما سپاس گذارم.

ابی فیشر

عالی بود فکر کنم هیچ ماهی نتونه به اصل بودن اون پی به بره و خوراکه قزل الا تو آب های راکت باشه