جدول نوع وزن و طول ماهی های آب شیرین ایران

نوع ماهی حد اکثر طول ماهی حداکثر وزن ماهی کپور 120 سانتی متر 40 کیلو گرم آمور 140 سانتی متر 35 کیلو گرم زردپر 100 سانتی متر 15 کیلو گرم قزل آلا 70 سانتی متر 7 کیلو گرم اردک ماهی 150 سانتی متر 30 کیلو گرم اسبله 300 سانتی متر 150 کیلو گرم سونگ 300 سانتی متر 200 کیلو گرم شیربت 150 سانتی متر 20 کیلو گرم سوف 100 سانتی متر 20 کیلو گرم زردک 50 سانتی متر 2 کیلو گرم فیتوفاگ 120 سانتی متر 40 کیلو گرم عروس ماهی 30 سانتی متر 1 کیلو گرم سفید رودخانه 120سانتی متر 10 کیلو گرم کولی 20 سانتی متر 300 گرم

/ 2 نظر / 43 بازدید
دارا

فکر کنم یه اشتباهی نوشتی نوشتی زردپر 100 سانتی 15 کیلو ولی زردک 50 سانتی 20 کیلو فکر میکنم زرده پر با اون اندازه وزنش بیشتر از زردک باشه

ابی فیشر

عالیه لذت بردم از مطالعه