معرفی پشه های زیر آبی (wet fly) قسمت دوم

Fontinalis Fin

Hook: Mustad 3399, #8
Tail: White
Rib: Flat Silver Tinsel
Body: Orange Floss
Hackle: Furnace
Wing: Orange, topped with narrow strips of dark slate and white

 

Grizzly King

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Tail: Red
Rib: Flat Gold Tinsel
Body: Green Floss
Hackle: Grizzly
Wing: Gray Mallard

 

 

Last Chance 

 

 Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Tail: Red
Rib: Black Floss
Body: Yellow Floss
Hackle: Brown
Wing: Slate

 

 

Leadwing Coachman

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Body: Peacock Herl
Hackle: Brown
Wing: Dark Slate

 

 

Parmachene Belle

Hook: Mustad 3399, #8
Tail: Red and White
Butt: Black
Rib: Flat Silver Tinsel
Body: Yellow Floss
Hackle: Mixed red and white
Wing: White with a Red Stripe

 

 

Pebble Beach

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Body: Claret Floss
Rib: Flat Silver Tinsel
Hackle: Brown, palmered
Throat: Black
Wing: Orange

 

Pink Lady

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Tail: Golden Pheasant Tippets
Rib: Flat Gold Tinsel
Body: Pink Floss
Hackle: Brown
Wing: Slate

برای دیدن قسمت اول پشه ها وت فلای باید اینجا کلیک کنید

 

ارادتمند شما میلاد فیشر

عینک

/ 1 نظر / 176 بازدید
دارا

حشرات وت زمانی که هچ حشرات زیاد میشه بعضی وقتها خیلی خوب جواب میده زمانی که با وجود حشرات زیاد بالغ ولی هنوز زمانی که قزل الا به روی سطح توجهی نداره اون بیشتر از کف تغذیه میکنه و بهترین انتخواب میتونه وت بالدار باشه که تقلیدی از حشره در حال خروج عمیقو تداعی میکنه البته باید تو اون منطقه این فرایند و نوع حشره هچ کننده عمیق باشه وگرنه بیشتر وت حکم یه استریمرو پیدا میکنه که شبیه چیزی نیست و گرفتن ماهی باهاش در اثر کنجکاوی ماهی بوده نه شبیه غذای اصلی