معرفی پشه های زیر آبی (wet fly) قسمت اول

Black and Orange

Hook: Mustad 3399, #8
Tail: Black Hackle
Rib: Black Floss
Body: Orange Floss
Hackle: Black
Wing: Black

Blue Bottle

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Body: Blue Floss
Hackle: Black, palmered over body
Wing: Slate
 

Brandreth 

 

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Tail: Red
Rib: Flat Gold Tinsel
Body: Yellow Wool
Hackle: Yellow and Red Mixed
Wing: Gray Mallard

 

Cassin

Hook: Mustad 3399, #8
Tag: Flat Gold Tinsel
Tail: Red and Peacock Sword
Rib: Flat Gold Tinsel
Body: Yellow Floss
Hackle: Brown
Wing: Yellow

 

 Catskill

 Hook: Mustad 3399, #8
Tail: Lemon Woodduck
Body: Orange Floss
Hackle: Brown, palmered
Wing: Lemon Woodduck

 

Dr. Burke

 

 Hook: Mustad 3399, #8
Tail: Peacock Sword
Rib: Oval Silver Tinsel
Body: Flat Silver Tinsel
Hackle: Yellow
Wing: White
Cheek: Jungle Cock

 

Fergusun

Hook: Mustad 3399, #8
Tail: Yellow and Red, married
Tag: Flat Gold Tinsel
Rib: Flat Gold Tinsel
Body: Yellow Floss
Hackle: Green
Wing: Mottled Turkey with a Yellow Stripe

 

ارادتمند شما میلاد فیشر

عینک

/ 3 نظر / 102 بازدید
دارا

دستت درد نکنه ولی بازم قاطی کردی پشه هارو ببین اینها همون وتها هستند درسته که زیر ابی کار میشن ولی بهشون استریمر نمیگن استریمر اون دسته از طعمه های زیر ابی میباشند که اندازشون تغریبا بزرگ تره و کلا شکلشون فرق میکنه

احمد طاها

یادم رفت نظر قبلیه خصوصی بودا

دارا

مرسی که کلمه استریمرو ورداشتی